tel: +48 604 70 70 62
dasd

Chcemy przybliżyć zmiany w VAT na rok 2017. Zasady dotyczące ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług objęły kilka ustaw regulujących tę tematykę. Ustawodawca nie wprowadził ich kompleksowo w jednym terminie, ale aktualizował akty prawne w kilku rzutach, stąd konieczność podsumowania zmian, które obowiązują w większości już od 1 stycznia 2017 roku.

Rudiger2

  • Wyższy VAT do końca 2018 roku. Tutaj właściwie zaskoczenia nie było, bo podwyższone stawki VAT miały obowiązywać tylko epizodycznie, ale ponieważ wprowadzono je odrębną ustawą, to obecnie ich utrzymanie wymaga aktualizacji aktów prawnych. Zgodnie z obecnym kształtem przepisów, podwyższone stawki VAT mają obowiązywać do końca 2018 roku. Rząd nie zadeklarował, że to ostatnie przedłużenie terminu.

  • Limit zwolnienia wzrasta z 150 do 200 tysięcy. Podniesienie o 1/3 kwoty uprawniającej do zwolnienia z podatku VAT zostało wprowadzone w celu zrównoważenia pewnych innych zmian, które zasadniczo mogą zwiększać obciążenia przedsiębiorców.

  • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Jest to sankcja, którą będzie nakładał organ przeprowadzający kontrolę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozliczaniu VAT. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe wyniesie 30% wartości różniącej kwotę zadeklarowaną przez podatnika i kwotę ustaloną przez kontrolerów.

  • Ograniczenie możliwości kwartalnego rozliczania VAT. Nawet nowi podatnicy nie będą mogli rozliczać się kwartalnie, również metodą kasową (dotychczas metoda kasowa obligowała do rozliczeń kwartalnych). Jedyną grupą podatników, którzy będą mogli nadal korzystać z rozliczeń kwartalnych, są mali podatnicy (z niskim zatrudnieniem i niewielkimi przychodami).

  • Wymóg deklaracji elektronicznych. Co do zasady nie będzie można składać formularzy VAT-7 w formie papierowej. Obowiązuje, podobnie jak w przypadku Jednolitego Pliku Kontrolnego, który będzie już obowiązkowy dla wszystkich z wyjątkiem mikro przedsiębiorców, forma elektroniczna. Dla ostatniej grupy wymóg elektronicznego deklarowania wysokości podatku i przesyłania JPK obowiązuje od 1 stycznia 2018.

  • Rozszerzenie odwrotnego obciążenia. Do katalogu dopisano usługi świadczone przez podwykonawców w branży budowlanej. Tutaj zmiany niedługo mogą być dalej idące, ponieważ KE pracuje nad regulacjami, które mogłyby uczynić odwrotne obciążenie podstawowym sposobem rozliczania VAT. Już teraz jednak rozszerzony został również katalog towarów objętych odwrotnym obciążeniem – tutaj zmian jest kilka i dotyczą one raczej nielicznych podatników.

W sumie zaktualizowano lub stworzono 3 akty prawne regulujące kwestie naliczania i rozliczania podatku VAT: ustawę z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawę z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, oraz ustawę z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Warto przypomnieć, że niektóre wymogi, np. przygotowywanie JPK, zostały wdrożone w pewnym zakresie już wcześniej – duże firmy musiały tę formę dokumentacji stosować już od połowy 2016 roku.

© 2008-2023 Biuro Rachunkowe - RUDIGER BI P.S.A.

realizacja: estinet.pl