tel: +48 604 70 70 62
dasd

Księga przychodów i rozchodów to tzw księgowość uproszczona (Mała księgowość)

Zasady prowadzenia księgi reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2004 r. nr 282, poz. 2807; dalej rozporządzenie MF).

Mała Ksiegowość Rudiger Finance www.rudiger.plW zakresie Uproszczonej Księgowości podejmujemy następujące działania:

  • 1. Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów
  • 2. Prowadzenie dodatkowych rejestrów i ewidencji
  • 3. Przekazywanie co miesięcznych informacji księgowych

Obowiązek prowadzenia księgi dotyczy:

(art. 24a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 183, poz. 1538, dalej u.p.d.o.f.)

  • osób fizycznych
  • spółek cywilnych osób fizycznych
  • spółek jawnych osób fizycznych
  • spółek partnerskich

Ustawa o rachunkowości (art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. – t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539) określa, że obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych powstaje, jeżeli w poprzednim roku podatkowym przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro.

Po przekroczeniu limitu przedsiębiorca jest zobowiązany założyć księgę rachunkową. Prowadzenie jej należy rozpocząć od nowego roku podatkowego. Wielkości euro przeliczamy na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP, który obowiązuje 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy.

Zapraszamy do kontaktu z nami
Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.

Bezpośredni kontakt:

Piotr Kmieciński tel. 604 70 70 62  lub rudiger@rudiger.pl

© 2008-2023 Biuro Rachunkowe - RUDIGER BI P.S.A.

realizacja: estinet.pl