tel: +48 604 70 70 62
dasd

Pełna księgowość to rozbudowany system informacyjny o stanie firmy. Powinien on być narzędziem w podejmowaniu bieżących i strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie. Przedstawia on również dotychczasową historię działania firmy.

Naszym celem jest nie tylko profesjonalna obsługa księgowa ale dodatkowo dostarczenie Zarządowi dostępu do cennych informacji uzyskanych zapisów księgowych. Opracowane przez nas raporty i analizy są oceniane jako wartościowe narzędzie w codziennej pracy. Dodatkowym atutem dla naszych Klientów jest pełny dostęp on-line do zaksięgowanych dokumentów.

Pełna Księgowość Rudiger FinanceW zakresie Pełnej Księgowości podejmujemy następujące działania:

1. Prowadzenie ksiąg handlowych

2. Opracowanie i wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej

3. Przekazywanie co miesięcznych informacji księgowych w arkuszu kalkulacyjnym

Wdrożenie rachunkowości zarządczej polega przede wszystkim na właściwym opracowaniu planu kont kosztowych. Opracowanie to polega na ustaleniu poszczególnych kont analitycznych w układzie rodzajowym,na których grupowane będą koszty.

Układ rodzajowy kosztów

  • Amortyzacja
  • Zużycie materiałów i energii
  • Usługi obce
  • Podatki i opłaty
  • Wynagrodzenia
  • Świadczenia na rzecz pracowników
  • Pozostałe koszty działalności operacyjnej

Comiesięczne zestawienie w arkuszu kalkulacyjnym przedstawia zapisy na kontach kosztowych syntetycznych i analitycznych. Zapisy te przedstawiają poszczególna salda na kontach kosztowych.

Dzięki temu możecie Państwo kontrolować wysokość poszczególnych kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwach np. wysokość kosztów telekomunikacyjnych, zużycia paliwa, materiałów biurowych,wynagrodzeń, najmu lokalu, i innych wyodrębnionych kosztów. Pełna księgowość dzięki właściwemu zaplanowaniu podziału kont pozwala na pozyskanie cennych informacji z punktu widzenia oceny rentowności firmy i kontroli kosztów.

Comiesięczne zestawienie w arkuszu kalkulacyjnym nie wpływa na wysokość opłat za usługi księgowe. Jest to standard naszego działania i dostarczamy je w ramach umowy zainteresowanym Klientom.

Naszym celem jest, abyście Państwo stosowali analizy i badanie rentowności w swoich przedsiębiorstwach. Dzięki temu decyzje i działania jakie podejmujecie będą bardziej efektywne i skuteczne. Doprowadzi to w efekcie do szybkiego rozwoju i stabilności Państwa firm.

Zapraszamy do kontaktu z nami

Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.

Bezpośredni kontakt:

Piotr Kmieciński tel. 604 70 70 62  lub rudiger@rudiger.pl

 

© 2008-2023 Biuro Rachunkowe - RUDIGER BI P.S.A.

realizacja: estinet.pl