tel: +48 22 300-00-62
dasd

Pełna księgowość to rozbudowany system informacyjny o stanie firmy. Powinien on być narzędziem w podejmowaniu bieżących i strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie. Przedstawia on również dotychczasową historię działania firmy.

Naszym celem jest nie tylko profesjonalna obsługa księgowa ale dodatkowo dostarczenie Zarządowi dostępu do cennych informacji uzyskanych zapisów księgowych.

 

Pełna Księgowość Rudiger FinanceW zakresie Pełnej Księgowości podejmujemy następujące działania:

1. Prowadzenie ksiąg handlowych

2. Opracowanie i wdrożenie systemu rachunkowości zarządczej

3. Przekazywanie co miesięcznych informacji księgowych w arkuszu kalkulacyjnym

Wdrożenie rachunkowości zarządczej polega przede wszystkim na właściwym opracowaniu planu kont kosztowych. Opracowanie to polega na ustaleniu poszczególnych kont analitycznych w układzie rodzajowym,na których grupowane będą koszty.

 

Układ rodzajowy kosztów

  • Amortyzacja
  • Zużycie materiałów i energii
  • Usługi obce
  • Podatki i opłaty
  • Wynagrodzenia
  • Świadczenia na rzecz pracowników
  • Pozostałe koszty działalności operacyjnej

Comiesięczne zestawienie w arkuszu kalkulacyjnym przedstawia zapisy na kontach kosztowych syntetycznych i analitycznych. Zapisy te przedstawiają poszczególna salda na kontach kosztowych.

Dzięki temu możecie Państwo kontrolować wysokość poszczególnych kosztów ponoszonych w przedsiębiorstwach np. wysokość kosztów telekomunikacyjnych, zużycia paliwa, materiałów biurowych,wynagrodzeń, najmu lokalu, i innych wyodrębnionych kosztów. Pełna księgowość dzięki właściwemu zaplanowaniu podziału kont pozwala na pozyskanie cennych informacji z punktu widzenia oceny rentowności firmy i kontroli kosztów.

Comiesięczne zestawienie w arkuszu kalkulacyjnym nie wpływa na wysokość opłat za usługi księgowe. Jest to standard naszego działania i dostarczamy je w ramach umowy zainteresowanym Klientom.

Naszym celem jest, abyście Państwo stosowali analizy i badanie rentowności w swoich przedsiębiorstwach. Dzięki temu decyzje i działania jakie podejmujecie będą bardziej efektywne i skuteczne. Doprowadzi to w efekcie do szybkiego rozwoju i stabilności Państwa firm.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami

Przygotujemy dla Państwa indywidualną ofertę.

Bezpośredni kontakt: rudiger@rudiger.pl

© 2018 Biuro Rachunkowe - Rudiger BI sp. z o.o. sp.k.

realizacja: estinet.pl