tel: +48 604 70 70 62
dasd

Działalność gospodarcza prowadzona w formie spółek zgłaszanych do KRS podlega szczególnym regulacjom. Oznacza to między innymi konieczność zgłoszenia zmian w organizacji na odpowiednim formularzu. Formularzem tym jest KRS-Z3 wraz z załącznikami właściwymi w przypadku konkretnych zmian.
KRS-Z3 pozwala na kompleksowe zgłoszenie zmian. Jest to dość rozbudowany formularz, który zawiera informacje o modyfikacjach wprowadzonych w organizacji w zakresie uprawnień, ilości i wartości udziałów, kapitału spółki i kilku innych parametrów. Samo wypełnienie druku nie powinno sprawiać kłopotu, ponieważ jest to jeden z najprostszych technicznie i najbardziej zrozumiałych formularzy w obrocie prawnym. Bardziej skomplikowane są niektóre załączniki, tym bardziej że ich lista jest stosunkowo długa.

Jaki załączniki musimy uwzględnić?

 • KRS-ZA: w przypadku utworzenia lub zamknięcia oddziału lub terenowej jednostki organizacyjnej
 • KRS-ZE‭: w przypadku zmiany struktury własności. Załącznik ten jest wymagany, jeśli zmieniają się wspólnicy spółki na przykład w drodze nabycia lub sprzedaży udziałów.
 • KRS-ZF: w przypadku konieczności dodania lub wykreślenia z listy akcjonariusza spółki akcyjnej. Obowiązek zgłoszenia takiej zmiany pojawia się, jeśli w jej wyniku zmienia się lista akcjonariuszy posiadających więcej niż dziesiątą część akcji.
 • KRS-WG: w przypadku emisji nowej transzy akcji
 • KRS-WK: w przypadku wprowadzenia stworzenia organów spółki lub w celu nadania lub odebrania uprawnień do reprezentacji spółki poszczególnym jej wspólnikom;
 • KRS-ZK‭: w przypadku wprowadzenia zmian w organach spółki ;
 • KRS-ZL‭: w przypadku zmiany prokurentów lub pełnomocników spółki;
 • KRS-ZM: jeśli zmianie ulega zadeklarowany wcześniej przedmiot działalności spółki;
 • KRS-ZN‭: przy składaniu sprawozdań finansowych i dokumentów pokrewnych;
 • KRS-ZH‭: jeśli dochodzi do połączenia, podziału lub przekształcenia spółki. Ten formularz nie powoduje automatycznej rejestracji nowego podmiotu, więc jeśli w wyniku podziału powstają dwie spółki, obie podlegają niezależnej rejestracji;
 • KRS-ZY‭: załącznik służy do zgłaszania numeru REGON lub NIP firmy.

Wszystkie zmiany w KRS wchodzą w życie z chwilą wprowadzenia i ogłoszenia w KRS – samo złożenie wniosku nie powoduje automatycznej zmiany stanu prawnego, tym bardziej że wniosek jest dopiero następnie procedowany przez sąd właściwy do jego przyjęcia i może zostać odrzucony choćby z powodu uchybień formalnych, tym bardziej że niekiedy niezbędne jest też złożenie innych dokumentów, a nie samego formularza KRS-Z3 z podstawowym załącznikiem (np. umowy spółki itd.).

Trzeba też ponieść koszty

Zgłaszający wniosek o zmianę danych w KRS musi wnieść opłatę sądową za rozpatrzenie wniosku oraz opłatę za publikację informacji o zmianach w odpowiednim medium. Opłaty są różne w zależności od liczby złożonych wcześniej wpisów i typu zgłaszanego dokumentu, najczęściej będzie to 350 złotych (w tym 250 zł za zgłoszenie wpisu i 100 złotych za publikację).

© 2008-2023 Biuro Rachunkowe - RUDIGER BI P.S.A.

realizacja: estinet.pl