tel: +48 604 70 70 62
dasd

 

Zerowy PIT dla osób do 26. roku życia został wprowadzony z dniem 01.08.2019r.  Zmianie uległa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Zerowa stawka PIT dotyczy przychodów uzyskiwanych:

  1. ze stosunku służbowego
  2. stosunku pracy
  3. pracy nakładczej
  4. spółdzielczego stosunku pracy
  5. umów zlecenia

Zerowa stawka PIT przewidziana została dla osób ,które nie ukończyły 26. roku życia. Aby ją zastosować pracownik powinien złożyć oświadczenie pracodawcy, ze jego dochody będą w całości korzystały ze zwolnienia

 

Limity zastosowania zerowej stawki PIT

Ustawodawca wprowadził limity kwotowe, które ograniczają możliwość zastosowania zerowej stawki PIT. Limit ten wynosi

  1. wysokość przychodów w 2019r.:  35 636,67 zł
  2. wysokość przychodów za kolejne lata: 85 538 zł

Wysokość przychodów w 2019r, jest niższa z uwagi na to, że przepisy zostały wprowadzone w trakcie roku podatkowego.

 

© 2008-2023 Biuro Rachunkowe - RUDIGER BI P.S.A.

realizacja: estinet.pl