tel: +48 22 300-00-62
dasd

Od 1 stycznia 2017 obowiązują znowelizowane przepisy, w myśl których zwiększona została minimalna płaca na umowie o pracę oraz wprowadzona została minimalna stawka godzinowa dotycząca umów cywilnoprawnych. Zmiany obowiązują zdecydowaną większość osób zatrudnionych na umowach zlecenia i wszystkich pracowników na umowach o pracę.

pablo (8)

2000 złotych brutto bez względu na staż pracy

Wraz ze wprowadzeniem podwyższonej koty minimalnego wynagrodzenia, które ma wynieść 2000 złotych brutto, usunięto z aktów prawnych zapis pozwalający na obniżenie uposażenia pracowników zatrudnianych po raz pierwszy na umowie o pracę. Dotychczas pracownik podpisujący pierwszą w swoim życiu umowę o pracę, mógł otrzymywać obniżone wynagrodzenie w wysokości 80% minimalnego. Obecnie zapis ten został wykreślony, a więc nowa „najniższa krajowa” obowiązuje wszystkich, bez względu na staż pracy.

13 złotych za godzinę dla większości zleceniobiorców

Nowe przepisy wprowadzają także dotychczas niezdefiniowane pojęcie minimalnej stawki godzinowej. Dotyczy ona większość umów zlecenia i wynosi 13 złotych brutto. Stawka ta dotyczy także zleceniobiorców, którzy swoje zadania wykonują na podstawie umów zawartych w poprzednich latach, a jej wprowadzenie nie wymaga tworzenia aneksów do umowy, aczkolwiek część zleceniodawców decyduje się to – dla przejrzystości dokumentacji – zrobić.

Nowa stawka godzinowa nie obowiązuje niektórych zleceniobiorców, w tym:

  • otrzymujących wynagrodzenie wyłącznie prowizyjne i samodzielnie ustalających miejsce lub czas wykonywania powierzonych zadań;

  • prowadzących rodzinne domy pomocy;

  • sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;

  • sprawujących opiekę nad grupą wycieczkową lub turystyczną nieprzerwanie przez czas dłuższy niż jedna doba.

Zmiany dodatkowe

To najważniejsze z wprowadzonych zmian, ale równocześnie ustawodawca zmodyfikował kilka rzadziej wspominanych zapisów oraz dodał nowe, w związku z czym na przykład ochrona wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych została zwiększona do poziomu znanego z umów o pracę (nie można zrzec się wynagrodzenia obliczonego na podstawie nowej stawki godzinowej ani przekazać go innej osobie). Ustalono, że wypłata wynagrodzenia może odbyć się wyłącznie w formie pieniężnej i musi nastąpić przynajmniej raz w miesiącu – także, jeśli umowa cywilnoprawna zawarta jest na dłuższy okres. Wszystkie zmiany, które wprowadzono w odniesieniu do umów zlecenia, obowiązują także w przypadku innych umów cywilnoprawnych, które zleceniami nie są, ale na podstawie art. 750 KC stosuje się do nich te same zasady.

W czasie prac nad projektami dotyczącymi zmian w wynagrodzeniu minimalnym odrzucono kilka poprawek ingerujących w inne aspekty ustalania wysokości uposażeń. W obecnej formie przepisy są odrobinę prostsze i bardziej przejrzyste niż jeszcze niedawno, aczkolwiek eksperci postulują konieczność dalszego uproszczenia stosowanych rozwiązań. Na sformalizowane sugestie trzeba będzie jednak poczekać co najmniej kilka miesięcy.

© 2018 Biuro Rachunkowe - Rudiger BI sp. z o.o. sp.k.

realizacja: estinet.pl