tel: +48 22 300-00-62
dasd

urząd skarbowy
Urząd Skarbowy
jest w powszechnej opinii koszmarem każdego przedsiębiorcy, a sytuacje konfliktowe nie należą do rzadkości. Poniekąd jest to oczywiste – US i przedsiębiorca mają różne cele, co jednak nie oznacza, że relacje z urzędem muszą być trudne.

Po pierwsze – co zrobić z pismem z Urzędu Skarbowego?

Urząd Skarbowy bardzo często kontaktuje się z przedsiębiorcami telefonicznie, na przykład przypominając o konieczności opłacenia podatku, jeśli termin już minął. Jednak prędzej czy później prawdopodobnie każdy przedsiębiorca będzie musiał zmierzyć się z problemem korespondencji tradycyjnej z US. Przede wszystkim nigdy nie należy lekceważyć informacji zawartych w pismach z US, ponieważ w każdym razie mają one duży wpływ na działalność. W każdym przypadku odpowiedź na to, co zrobić z pismem, jest taka sama: odebrać, przeczytać, zrozumieć i zareagować. Dwa pierwsze polecenia są proste, problemy mogą pojawiać się na etapie rozumienia. Warto więc w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zadzwonić lub udać się osobiście do US, aby w pełni zrozumieć dokument. Reakcja zaś powinna obejmować albo wykonanie zalecanych kroków albo odmowę ich wykonania złożoną na piśmie i z uzasadnieniem. Jeśli zaś chodzi o pisma, które podatnik może złożyć do US, to wzory takich druków znajdują się – w podstawowym zakresie – w każdym US, a jeśli pismo ma być bardziej specyficzne (np. czynny żal), to w internetowych serwisach poświęconych księgowości. Można też przygotować takie dokumenty wspólnie z księgowymi lub prawnikami, którzy znają standardy obowiązujące w obrocie prawnym.

Kontrola w firmie

Urząd Skarbowy każdorazowo informuje o zakresie czasowym i przedmiocie kontroli, wyznacza także dzień jej rozpoczęcia. Przedsiębiorca powinien przede wszystkim na bieżąco przygotowywać i kontrolować dokumentację, ponieważ w przeddzień kontroli trudno będzie choćby wydrukować zaległe arkusze PKPiR i dowody wewnętrzne, a co dopiero uporządkować je i ewentualnie skorygować, gdyby zawierały błędy.

Przede wszystkim jednak warto zdać sobie sprawę z tego, że choć kontrolę w uzasadnionych przypadkach można odsunąć w czasie, nie da się jej odwlekać w nieskończoność. To trochę tak, jak w przypadku pism z Urzędu Skarbowego – im szybciej się na to zareaguje, tym lepiej. Kontrole Urzędu Skarbowego nie mają zwykle charakteru rutynowego – odbywają się na prośbę z zewnątrz albo po analizie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę zgodnie z wymogami przepisów. Powodem kontroli może być też uzasadnione podejrzenie prowadzenia działalności niezgodnie z przepisami skarbowymi.

W czasie kontroli możesz korzystać z pomocy księgowych z biura rachunkowego – najlepiej jednak, żeby prowadzili oni księgi rachunkowe od początku, bo wtedy znają je lepiej i są w stanie uniknąć wielu błędów, które popełniają przedsiębiorcy samodzielnie prowadzący księgowość.

Urząd Skarbowy ma uprawnienia do kontroli i wykorzystuje je w uzasadnionych przypadkach. Większość kontroli wykazuje mniejsze lub większe uchybienia, których naprawienie sprowadza się do złożenia korekty dokumentu, czynnego żalu oraz ewentualnie wyrównania niewielkich różnic w wysokości obliczonych i wpłaconych podatkach. Niewiele kontroli kończy się – wbrew obiegowej opinii – uniemożliwieniem udziału w obrocie gospodarczym i lęk przed kontrolą jest nieuzasadniony, jeśli tylko firma jest prowadzona tak, jak należy, a na wszystkie wcześniejsze pisma przedsiębiorca odpowiada i reaguje właściwie.

Więcej informacji o Urzędzie Skarbowym znajdziecie TUTAJ.

 

© 2018 Biuro Rachunkowe - Rudiger BI sp. z o.o. sp.k.

realizacja: estinet.pl