tel: +48 604 70 70 62
dasd

Publikacja sprawozdania finansowego w KRS oraz przekazanie do Urzędu Skarbowego to coroczny obowiązek każdej firmy objętej ustawą o rachunkowości.

Publikacja sprawozdania finansowego w KRS www.rudiger.pl

Zatwierdzenie sprawozdania

Zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników Sprawozdanie Finansowe za 2014 r., należy przekazać do Sądu w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia.

Natomiast przekazanie sprawozdania finansowego do Urzędu Skarbowego, powinno nastąpić w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia.

Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przypada na dzień 30-06-2015r.

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy aktualni Członkowie Zarządu wskazani w KRS.

Publikacja sprawozdania finansowego w KRS  – obejmuje:

  1. 1. Bilans
  2. 2. Rachunek zysków i strat
  3. 3. Informację dodatkową
  4. 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
  5. 5. Uchwałę Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającą sprawozdanie oraz przeznaczenie zysku netto lub sposób porycia straty

Sprawozdanie składamy do KRS na druku KRS-Z30

Formularz KRS-Z30 do pobrania

Do formularza załączamy również potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej w wysokości 140 zł.

Dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego opłatę wnosimy na konto 55 1010 1010 0400 3522 3100 0000

nr rachunków bankowych Sądów Powszechnych w tym opłata sądowa za złożenie sprawozdania finansowego

Adres Sądu pod jaki przekazujemy sprawozdanie finansowe dla Warszawy i okolic

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (odpowiedni nr wydziału np. XII; XII; XIV ) Wydział Gospodarczy KRS

ul. Czerniakowska 100; 00-454 Warszawa

Więcej informacji dotyczących sprawozdań finansowych za 2014r. oraz ich składania do właściwego wydziału KRS, uzyskacie Państwo: Biuro Rachunkowe Rudiger Finance sp. z o.o. pod nr (22) 300-00-62.

data aktualizacji: 27-05-2015

© 2008-2023 Biuro Rachunkowe - RUDIGER BI P.S.A.

realizacja: estinet.pl