tel: +48 604 70 70 62
dasd

Kwota wolna od podatku miała już być wprowadzana kilkukrotnie przez rząd, który w ostateczności zaproponował ustawę o dość ograniczonym zasięgu, za to bardzo skomplikowanej konstrukcji, co jest podstawowym zarzutem. Zarówno idea stojąca za nadaniem takiego kształtu przepisom, jak i sama zasada, będąca imperatywem całego mechanizmu wydają się słuszne, natomiast w praktyce ekspercie spodziewają się, że wpływ zmian na praktykę podatkową będzie znikomy.

Liczne grupy ulgowe

 

Ustawodawca stworzył liczne grupy mające prawo do odliczania kwoty wolnej od podatku w różnej wysokości oraz grupę niemającą takiego prawa. Uwaga: we wszystkich wzorach niżej „P” oznacza podstawę opodatkowania.

  • Największą ulgę odczują osoby zarabiające do 6600 złotych rocznie – tyle wyniesie kwota wolna od podatku – osoby zarabiające około 550 złotych na miesiąc, będą mogły pomniejszyć podatek o 1188 złotych. Wówczas nie powstanie obowiązek zapłaty podatku.
  • Jeśli dochód wyniesie od 6600 do 11000 złotych, to odliczenia będzie można obliczyć następująco: 1188-[(631,98×P-6600)/4400].
  • Jeśli dochód wyniesie od 11000 do 85528 złotych, to kwota zmniejszająca podatek wyniesie 556,02 zł.
  • Jeśli dochód wyniesie od 85528 do 127000 złotych, to należy obliczyć kwotę do odliczenia jako 556,02×(P-85528)/41427.
  • Przy dochodach powyżej 127 tysięcy złotych kwota odliczenia jest zerowa.

Kwotę odliczenia obliczysz w PIT

 

 

Zgodnie z procedurą obowiązującą już wcześniej, także po zmianach kwotę zmniejszającą podatek będzie się liczyło w zeznaniu rocznym. Ponieważ cała procedura jest nieco bardziej skomplikowana, warto skorzystać z pomocy księgowego lub przynajmniej elektronicznego formularza aktywnego (również w e-Deklaracjach), żeby uniknąć pomyłki przy obliczaniu kwoty zmniejszającej podatek. Cały system przez wprowadzenie zmniejszającej się kwoty wolnej stał się bardziej skomplikowany, z czego trudno się cieszyć, a komentatorzy mają też wątpliwości co do zasadności właśnie takiego wyboru kwot progowych, natomiast same przepisy sformułowane są jasno, więc nie stanowią powodu do wydawania sprzecznych interpretacji. Zmienił się dość mocno sposób obliczania kwoty wolnej od podatku, jednak poza tym ustawodawca nie wprowadził większych zmian – aby obliczyć kwotę zmniejszającą podatek nie trzeba będzie żadnych dodatkowych dokumentów ani formularzy, więc cała procedura zostanie z technicznego punktu widzenia stosunkowo prosta.

Odliczanie od zaliczek

 

Jeśli dochód podatnika nie przekracza 85528 złotych rocznie, to podatek można zmniejszać już na etapie odprowadzania zaliczek. Podobnie jak do tej pory, będzie to polegało na odliczeniu od zaliczki 1/12 maksymalnej kwoty zmniejszającej podatek. Zasady tej nie wolno jednak stosować, jeśli dochód podatnika przekroczył 85528 złotych w roku poprzedzającym. Zmianę dotychczasowego sposobu obliczania kwoty podatku (w zeznaniu końcowym lub na etapie zaliczek) można zadeklarować, składając odpowiednie oświadczenie. Żadne zmiany nie następują w tym zakresie samoistnie.

© 2008-2023 Biuro Rachunkowe - RUDIGER BI P.S.A.

realizacja: estinet.pl