tel: +48 604 70 70 62
dasd

Działalność gospodarcza to jedna z najpopularniejszych form samozatrudnienia. Jest krokiem w stronę niezależności i samodzielności. Bycie szefem samemu sobie to bardzo kusząca perspektywa. Chcesz założyć firmę, oto co powinieneś wiedzieć.

jak-zalozyc-dzialalnosc-gospodarcza-wybor-opodatkowaniaDziałalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Tak tę formułę samozatrudnienia definiuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. By stale i zorganizowanie wykonywać pracę, należy założyć firmę. Wiąże się to z koniecznością wypełnienienia druku CEIDG-1. Wypełniony formularz należy złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy lub miasta. Nie istnieje możliwość rejestracji firmy z datą wsteczną, druk należy przekazać do urzędu najpóźniej w dniu uruchomienia działalności. Najistotniejszym zagadnieniem jakie należy określić w druku CEIDG-1 to forma opodatkowania zakładanej działalności gospodarczej. Uiszczanie podatku może odbywać się według jednej z czterech form: na zasadach ogólnych, według podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub na podstawie karty podatkowej.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali jest najczęściej wybieraną formą. W tym wypadku odprowadzany jest podatek od dochodu przedsiębiorcy pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu. W tym rozwiązaniu niezwykle istotna, z perspektywy zwłaszcza małych firm, jest tzw. kwota wolna od podatku – 3091 zł. Jeśli przedsiębiorca nie przekroczy w roku podatkowym tej kwoty, nie płaci podatku. Stawki podatku ustalane są na postawie wysokości uzyskanego dochodu. Istnieje możliwość korzystania z ulg podatkowych. Przy wyborze tej metody opodatkowania niezbędne jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Czynność tę firma może powierzyć profesjonalnym księgowym lub skorzystać z coraz popularniejszej możliwości księgowości on-line.

W podatku liniowych także opodatkowaniu podlega dochód przedsiębiorcy, po odliczeniu kosztów. W tym rozwiązaniu obowiązuje jedna stawka 19%. Jest to forma korzystna dla firm uzyskujących duży dochód. Nie istnieje możliwość korzystania z ulg podatkowych. Podstawą podatku jest prowadzona ewidencja przychodów i rozchodów.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania, w której podstawę opodatkowania stanowi jedynie przychód. Przy obliczaniu podatku nie uwzględniane są poniesione koszty. Obowiązują stawki  3%, 5,5%, 8,5%, 17% lub 20%, które są zależne od rodzaju wykonywanej działaności. Z tej formy rozliczania nie mogą korzystać m.in. apteki, lombardy oraz firmy zajmujące się handlem częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych

Karta podatkowa to zryczałtowaną formą opodatkowania. Jej uzyskanie przepisy umożliwiają jedynie określonej grupie przedsiębiorców. Wysokość stawki podatku jest ustalana indywidualnie z naczelnikiem urzędu skarbowego. Nago podatek ma wpływ wiele czynników od wieku podatnika po rodzaj świadczonych przez niego usługi.

Decydując się na założenie działalności gospodarczej warto skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego. Zachęcamy do kontaktu biurem rachunkowym mieszczącym się w Warszawie Praga Południe – Rudiger Finance.

© 2008-2023 Biuro Rachunkowe - RUDIGER BI P.S.A.

realizacja: estinet.pl