tel: +48 22 300-00-62
dasd

W sytuacji gdy zakładana działalność gospodarcza stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia, przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z tytułu odprowadzanych składek, wraz z rozpoczęciem działalności, przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu i wypadkowemu, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Jesteś początkującym przedsiębiorcom, oto co powinieneś wiedzieć o składkach ZUS.

jak-zalozyc-dzialalnosc-gospodarcza-skladki-zus

Nowej działalności gospodarczej przysługuje ulga w płaceniu składek ZUS, która obowiązuje przez okres pierwszych dwóch lat funkcjonowania firmy (24 miesiące). Należy jednak pamiętać, że mniejsze składki przekładają się na mniejszą wartość świadczeń otrzymywanych w przyszłości. Preferencyjne warunki opłacania składek nie przysługują osobom, które prócz działalności gospodarczej są wspólnikami spółek: jawnej, komandytowej lub partnerskiej bądź są wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. Z ulgi w płaceniu składek ZUS nie mogą skorzystać twórcy i artyści.


Początkujący przedsiębiorca musi się liczyć z miesięcznymi składkami przekazywanymi na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 176, 33 pln (rok 2016). Minimalną podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą wynosi 55 zł, czyli 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (30 proc. x 1 850 zł = 555zł).

Rozkład opłat w ramach ubezpieczenia społecznego rozkłada się następująco:
Ubezpieczenie emerytalne to 108,34 zł (19,52 proc. z 555 zł),
Ubezpieczenie rentowe to 44,40 zł (8 proc.),
Ubezpieczenie wypadkowe to 9,99 zł (1,80 proc. dla firm ubezpieczających do 9 osób) z zasady stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest indywidualnie ustalana dla każdego płatnika (od 0,67% do 3,60 %),
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe to 13,60 zł (2,45 proc.).

Początkujący przedsiębiorca zwolniony jest z opłat na rzecz Funduszu Pracy przez okres trwania ulgi. Przedsiębiorcy, kobiety po 55 roku życia oraz mężczyźni po 60 roku są całkowicie zwolnieni z składek na Fundusz Pacy.

W celu zgłoszenia przedsiębiorcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, przesyła on do zakładu kopię wniosku CEIDG-1 oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Na tej podstawie ZUS sporządza zgłoszenie płatnika składek (druk ZUS ZFA). Przedsiębiorca samodzielnie zgłasza się do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wypełniając odpowiedni formularz ZUS ZUA (dla ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego) lub ZUS ZZA (w celu przystąpienia jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego). Na zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorca ma siedem dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Kompleksową pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej, przygotowanie i przekazanie odpowiednich wniosków oferuje buro księgowe w Warszawie: Rudiger Finance Sp. z o.o.

© 2018 Biuro Rachunkowe - Rudiger BI sp. z o.o. sp.k.

realizacja: estinet.pl