tel: +48 604 70 70 62
dasd

Zarządzanie przedsiębiorstwem niesie za sobą wiele obowiązków oraz decyzji, które nie zawsze mają pozytywny skutek. Bardzo często okazuje się, że nie jest to prostym zadaniem, tak jak sobie wyobrażono. Zdarza się, że warunki w jakich działa firma (zarówno mikro, jak i makro otoczenie, które wywiera na nią ogromny wpływ), bądź też obowiązki, jak i ponoszone koszty przerastają właścicieli. Firma zaczyna gorzej funkcjonować. Kiedy należy się poddać i ogłosić upadłość firmy?

Pamiętaj o złożeniu wniosku!

Wniosek o ogłoszenie upadłości oparty jest na różnorodnych przepisach, i należy zrobić wszystko by złożyć go w terminie, i tym samym uniknąć ewentualnych kar. Upadłość ogłaszana jest w stosunku do dłużnika, który to stał się niewypłacalny. Niewypłacalność musi zachodzić w dwóch sytuacjach, które jasno i wyraźnie sprecyzowane zostały przez przepisy.

Dwie przesłanki upadłości

Pierwsza sytuacja dotyczy stanu niewypłacalności w momencie, w którym dłużnik nie dokonuje spłat swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Aby doprowadzić do wystąpienia takiej sytuacji, wystarczy, że dłużnik opóźni się bądź też nie dokona spłaty swoich zobowiązań względem dwóch wierzycieli. Taka sytuacja jest wystarczająca do uznania dłużnika jako niewypłacalnego (według prawa upadłościowego).

Druga sytuacja odnosząca się do stanu niewypłacalności dotyczy jedynie dłużników, którzy kwalifikują się mianem osób prawnych. Można również brać pod uwagę jednostki organizacyjne, które tej osobowości nie posiadają, jednakże posiadają zdolność prawną, która została im nadana w drodze odrębnej ustawy.  W ich przypadku, mianem niewypłacalnych można nazwać ich nawet w momencie, w którym ich zobowiązania staną się wyższe (przekroczą) wartość posiadanego przez niego majątku, nawet jeśli spłaca on swoje zobowiązania na bieżąco.

Wystarczy jeden z dwóch powodów

Wymienione powyżej sytuacje nie są od siebie zależne – zazwyczaj nie mają one ze sobą żadnego związku. Wystąpienie jednej z nich sprawia, że dane przedsiębiorstwo czy też jednostka organizacyjna staje się niewypłacalne. Następuje przymus ogłoszenia stanu upadłości, który również niesie za sobą wiele innych konsekwencji.

© 2008-2023 Biuro Rachunkowe - RUDIGER BI P.S.A.

realizacja: estinet.pl